Privacy statement

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Highland Transition (hierna: “HIGHLAND”) omgaat met uw persoonsgegevens. Door HIGHLAND worden persoonsgegevens verwerkt. HIGHLAND vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. HIGHLAND is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN UW GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van HIGHLAND laat u bepaalde gegevens bij HIGHLAND achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals uw naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als u een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WIJ VERDER MET UW GEGEVENS

Wij gebruiken uw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kunt u zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van u ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens die we van open sources (zoals LinkedIn) halen.

* Om een relatie met u aan te kunnen gaan:
Als u interesse in onze diensten toont, hebben wij van u persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen hoe wij u als kandidaat een passende vacature kunnen aanbieden en u op de beste manier kunnen helpen.

* Om de relatie met u te onderhouden en opdrachten uit te voeren:
Als u kandidaat bij ons bent willen wij u uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met u te onderhouden en te overleggen als wij menen een passende vacature voor u te hebben.

* Voor promotie- en marketingdoeleinden:
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om u te informeren over een vacature die interessant voor u kan zijn. Of om beter op uw wensen in te kunnen spelen.

De website van HIGHLAND maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. HIGHLAND gebruikt IP-adressen en cookies niet om u persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om u op websites van derden te identificeren. Als u bezwaar heeft tegen het gebruik van cookies, dan kunt u dit in uw browser instellen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Uw gegevens worden door HIGHLAND verwerkt. Uw gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij u daar toestemming voor gegeven heeft of HIGHLAND hiertoe verplicht wordt door de wet.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. HIGHLAND draagt, tezamen met sub-verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN UW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wilt u uw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met een Consultant van HIGHLAND.
Highland Transition gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.