Privacy statement

In dit Privacy Statement staat beschreven hoe Highland Transition (hierna: “HIGHLAND”) omgaat met jouw persoonsgegevens. Door HIGHLAND worden persoonsgegevens verwerkt. HIGHLAND vindt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Persoonsgegevens (en na 25 mei 2018 de AVG) stelt. HIGHLAND is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

VERWERKING VAN JOUW GEGEVENS

Door gebruik te maken van verschillende formulieren op de website van HIGHLAND laat jij bepaalde gegevens bij HIGHLAND achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn, zoals naam en e-mailadres. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door jou worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Wij kunnen dit alleen doen als er ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene is gegeven. Daarom vragen wij om toestemming bij elk invulformulier. Als je een formulier invult, of ons een e-mail of brief stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail of brief nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan met een maximum van 3 jaar. De gegevens worden alleen binnen de EU verwerkt.

WAT DOEN WIJ VERDER MET JOUW GEGEVENS?

Wij gebruiken jouw gegevens voor verschillende doelen. Hierna kun je zien welke doelen dat zijn. Wij gebruiken daarbij van jou ontvangen gegevens, maar ook door onszelf verzamelde gegevens. Bijvoorbeeld gegevens die we van open sources (zoals LinkedIn) halen.

* Om een relatie met je aan te kunnen gaan:
Als je interesse in onze diensten toont, hebben wij van jou persoonsgegevens nodig. Zo moeten wij bijvoorbeeld kunnen beoordelen hoe wij jou als kandidaat een passende vacature kunnen aanbieden om je zo op de beste manier te kunnen helpen.

* Om de relatie met jou te onderhouden en opdrachten uit te voeren:
Als jij kandidaat bij ons bent willen wij je uiteraard goed van dienst zijn. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens. Wij gebruiken gegevens om contact met je te onderhouden en te overleggen als wij menen een passende vacature voor jou te hebben.

* Voor promotie- en marketingdoeleinden:
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor promotie- en/of marketingdoeleinden. Bijvoorbeeld om je te informeren over een vacature die interessant voor je kan zijn. Of om beter op jouw wensen in te kunnen spelen.

De website van HIGHLAND maakt gebruik van tijdelijke session cookies. Deze cookies worden alleen gebruikt ten behoeve van de loadbalancer en worden na afloop van het bezoek aan de website weer verwijderd. Cookies bevatten slechts een uniek nummer en geen persoonsgegevens. HIGHLAND gebruikt IP-adressen en cookies niet om jou persoonlijk te identificeren. Cookies kunnen niet worden gebruikt om je op websites van derden te identificeren. Als jij bezwaar hebt tegen het gebruik van cookies, dan kun je dit in jouw browser instellen.

VERSTREKKING AAN DERDEN EN HET INWINNEN VAN REFERENTIES

Jouw gegevens worden door HIGHLAND verwerkt. Deze worden niet aan anderen verstrekt, tenzij je daar toestemming voor gegeven hebt of HIGHLAND hiertoe verplicht wordt door de wet.
Als het voor de uitvoering van ons werk en/of het voor een bemiddelingstraject noodzakelijk is referenties in te winnen, dan zullen wij dit pas doen na jouw nadrukkelijke toestemming.

BEVEILIGING

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens voor zover mogelijk te voorkomen. HIGHLAND draagt, tezamen met sub-verwerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin jouw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

INZAGE EN WIJZIGEN VAN JOUW GEGEVENS

Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of het verwijderen van) jouw persoonsgegevens kun je te allen tijde contact met ons opnemen. Klopt er iets niet of wil je jouw gegevens inkijken of laten verwijderen, neem dan gerust contact op met een Consultant van HIGHLAND.
Highland Transition gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.